Golvips 7.5 EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Golvips 7.5 EW

Golvips 7.5 EW

  • Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl (min 88 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng