Goltoc 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Goltoc 250EC

Goltoc 250EC

  • Hoạt chất: Fipronil 25g/l + Quinalphos 225g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa