Goltil super 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Goltil super 300EC

Goltil super 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 100g/l + Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa