Golgal 75EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Golgal 75EC

  • Hoạt chất: Fipronil 50 g/l + 25g/l Lambda-cyhalothrin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa