Goldvil 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Goldvil 50SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa