Goldone 75WP, 420SC, 760WG, 810WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Goldone 75WP, 420SC, 760WG, 810WP

Goldone 75WP, 420SC, 760WG, 810WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa