Goldkte 55.5WG, 85EW, 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Goldkte 55.5WG, 85EW, 200SC

Goldkte 55.5WG, 85EW, 200SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb 55g/kg (0.2g/l), (160g/l) + Profenofos 0.5g/kg (84.8g/l), (40g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa