Goldcheck 680WP, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Goldcheck 680WP, 750WP

Goldcheck 680WP, 750WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 350g/kg (200g/kg) + Lambda-cyhalothrin 30g/kg (50g/kg) + Nitenpyram 300g/kg (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    680WP: Nhện gié, rầy nâu/lúa750WP: Rầy nâu/ lúa