Goldan 750 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Goldan 750 WP

Goldan 750 WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 50 g/kg + Thiosultap-sodium (Nereistoxin)700g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa