Gold Tress 10WP, 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Gold Tress 10WP, 50WP

Gold Tress 10WP, 50WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 6.7%, (40%) + Imidacloprid 3.3% (10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: rầy nâu/ lúa50WP: rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; rầy nâu/ lúa