Gold-buffalo 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Gold-buffalo 550EC

Gold-buffalo 550EC

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 400g/l + Tebuconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn, đạo ôn/lúa