Glyphosan 480SL, 757SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Glyphosan 480SL, 757SG

Glyphosan 480SL, 757SG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    480SL: cỏ/ cây ăn quả, cà phê 757SG: Cỏ/cao su