Glyphadex 360SL, 750SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Glyphadex 360SL, 750SG

Glyphadex 360SL, 750SG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Baconco
  • Đối tượng phòng trừ:

    360SL: cỏ/ cây có múi, vùng đất chưa gieo lúa 750SG: Cỏ/đất không trồng trọt