Glycel 41SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Glycel 41SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Excel Crop Care Limited
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cao su, điều