Gly-zet 480 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Gly-zet 480 SL

Gly-zet 480 SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX - TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất chưa trồng trọt