Glory 50sC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Glory 50sC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ điều; khô vằn, vàng lá chín sớm/lúa; rỉ sắt, thán thư/cà phê