Glan 130EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Glan 130EC

  • Hoạt chất: Abamectin 10g/l + Chlorfenapyr 100g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy lưng trắng/ lúa