Gippo 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gippo 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa