Gimlet 800SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gimlet 800SP

  • Hoạt chất: Diphacinone (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chuột/lúa