Gibusa 176SL, 176WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gibusa 176SL, 176WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid 1g/l, (1g/kg) + N 70g/l, (70g/kg) + P2O5 25g/l, (25g/kg) + K2O 25g/l, (25g/kg) + vi lượng
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa