Gibow 50TB, 200WP, 200TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Gibow 50TB, 200WP, 200TB

Gibow 50TB, 200WP, 200TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    50TB: Kích thích sinh trưởng/thanh long 200WP: Kích thích sinh trưởng/lúa 200TB: Điều hòa sinh trưởng/ thanh long