Gibgro 10SP, 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gibgro 10SP, 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Nufarm Ltd, Australia
  • Đối tượng phòng trừ:

    10SP: kích thích sinh trưởng/ lúa 20TB: kích thích sinh trưởng/ rau cải, bắp cải, thanh long