Genosate 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Genosate 480SL

Genosate 480SL

  • Hoạt chất: Glyphosate potassium salt (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/cam, cà phê