Gaxaxone 200SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Gaxaxone 200SL

Gaxaxone 200SL

  • Hoạt chất: Glyphosate IPA Salt 5g/l + Paraquat 195g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cà phê