Gammalin super 170EC, 425EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Gammalin super 170EC, 425EC

Gammalin super 170EC, 425EC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin 20g/l (50g/l) + Profenofos 150g/l (375g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    170EC: sâu xanh da láng/ đậu tương; rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê 425EC: Rệp sáp/cà phê