Galop 410SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Galop 410SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ cao su