Galoa 80EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Galoa 80EC

  • Hoạt chất: Ethylicin (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/ lúa