Galirex 55SC, 99.9SC, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Galirex 55SC, 99.9SC, 650WP

Galirex 55SC, 99.9SC, 650WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 35g/l (50g/l), (550g/kg) + Sulfur 20g/l (49.9g/l), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    55SC: Khô vằn/ lúa 99.9SC: Gỉ sắt/cà phê, khô vằn/ lúa 650WP: Lem lép hạt/lúa