Fuze 24.7SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fuze 24.7SC

  • Hoạt chất: Deltamethrin 100g/l + Thiacloprid 147g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rệp muội/cà phê, đậu tương; sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi, rầy nâu/ lúa