Futim 5GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Futim 5GR

  • Hoạt chất: Fipronil 0.3% + Imidacloprid 0.2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa