Fusai 50 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fusai 50 SL

  • Hoạt chất: Chitosan
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, bạc lá/ lúa