Furama 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Furama 480SC

  • Hoạt chất: Fluazinam 400g/l + Metalaxyl-M 80g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa