Furacarb 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Furacarb 550EC

Furacarb 550EC

  • Hoạt chất: Abamectin 20 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 265g/l + Fenobucarb 265g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa