Fungonil 75Wp – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fungonil 75Wp

Fungonil 75Wp

  • Hoạt chất: Chlorothalonil (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/cam