Fultoc super 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fultoc super 550EC

Fultoc super 550EC

  • Hoạt chất: Abamectin 25g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 475g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa