Fullkill 10EC, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fullkill 10EC, 50EC

Fullkill 10EC, 50EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: sâu phao/ lúa 50EC: sâu cuốn lá/ lúa