Fullcide 25WP, 50SC, 75WP, 760WG, 800WP, 820WP, 860WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fullcide 25WP, 50SC, 75WP, 760WG, 800WP, 820WP, 860WP

Fullcide 25WP, 50SC, 75WP, 760WG, 800WP, 820WP, 860WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa