Fukuda 3SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fukuda 3SL

  • Hoạt chất: Ningnanmycin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM-SX GNC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa