Fujy New 40 EC, 400 WP, 450EC, 470EC, 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fujy New 40 EC, 400 WP, 450EC, 470EC, 500EC

Fujy New 40 EC, 400 WP, 450EC, 470EC, 500EC

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa