Fuji-One 40 EC, 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fuji-One 40 EC, 40WP

Fuji-One 40 EC, 40WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa