Fugosin 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Fugosin 500EC

Fugosin 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hatashi Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng