Fucarb 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fucarb 20EC

  • Hoạt chất: Benfuracarb(min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Tuyến trùng/ cà phê, rầy nâu/ lúa