Fubarin 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fubarin 20WP

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa; lở cổ rễ/ đậu tương, lạc; nấm hồng/ cao su