Fuan 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fuan 40 EC

  • Hoạt chất: Isoprothiolane (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông/ lúa