Fu8 18WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fu8 18WG

  • Hoạt chất: Fipronil 120g/kg + Methylamine avermectin 60g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa