Fotoc 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fotoc 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa