Foscy 72 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Foscy 72 WP

  • Hoạt chất: Cymoxanil 8% + 64% Fosetyl-Aluminium
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    chết cây con/ thuốc lá, chết nhanh/ hồ tiêu