Forwathion 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Forwathion 50EC

Forwathion 50EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa, rệp/ cà phê