Forwarat 0.05%, 0.005 % – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ chuột » Forwarat 0.05%, 0.005 %

Forwarat 0.05%, 0.005 %

  • Hoạt chất: Brodifacoum (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng, quần cư