Fortox 25EC, 50 EC, 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Fortox 25EC, 50 EC, 100EC

Fortox 25EC, 50 EC, 100EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Ánh Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    25EC, 50EC: sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa 100EC: sâu cuốn lá/ lúa